Split-Flap Smoke, Challenger STS-51-L, 28 January 1985 (2005)
 Split-Flap Smoke, Chernobyl Nuclear Power Plant Cloud Map, 26 April 1986 (2005)
 Split-Flap Smoke, Hiroshima_ Japan, 6 August 1945 (2005)
 Split-Flap Smoke, LZ 129 Hindenburg, 6 May 1937 (2005)
 Split-Flap Smoke, Mount Carmel Waxo TX, 19 April 1993 (2005)
 Split-Flap Smoke, WTC NYC, 11 September 2001 (2005)
 Split-Flap Smoke, Al-Burgan Oil Fields, May 1991 (2005)
prev / next